Show simple item record

dc.contributor.advisorKlein-Paste, Alex
dc.contributor.advisorBakløkk, Leif Jørgen
dc.contributor.advisorHoven, Bjørn
dc.contributor.authorEkker, Magnus Bremdal
dc.date.accessioned2018-10-01T10:44:23Z
dc.date.available2018-10-01T10:44:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565445
dc.descriptionMaster i Bygg- og miljøteknikk. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractHomogenitet er en viktig egenskap ved nylagte asfaltdekker. I dag gjøres det kun en subjektiv vurdering av homogenitet, men det er ønskelig å etablere et sett med objektive og målbare krav. Det er utviklet en statistisk metode som skal vurdere dekkene objektivt og effektivt. Metoden tar i bruk data fra laserskannerne til Statens vegvesen målebiler. Dekket deles inn i celler, og standardavviket til målepunktene i hver celle angis som teksturverdi. Resultatet framstilles i et flatekart, der hver celle farges etter teksturverdi. Deretter kan homogeniteten vurderes ved å se på variasjonen i tekstur. Det har vært usikkerhet rundt nøyaktigheten til målesystemene og hvorvidt resultatene samsvarer med observasjoner i felt. Oppgaven vurderer nøyaktigheten gjennom en kvantitativ analyse av måleserier i 30 km/t og 60 km/t fra fire målebiler. I tillegg gjøres en casestudie av to strekninger, der samsvaret mellom måleresultater og observasjoner gjort i felt vurderes. Resultatene viser at nøyaktigheten er god, med en måleusikkerhet på ±2,56 % på Ska 11 og ±2,71 % på Ab 11 i 60 km/t for målesystemet med best repeterbarhet. Måleusikkerheten økte omtrent 30 % når målefarten ble økt fra 30 km/t til 60 km/t, men likevel er måleusikkerheten så liten at det anbefales at målingene gjøres i 60 km/t. Reproduserbarheten er også god, og med en enkel kalibrering vil målesystemene produsere svært like resultater. Casestudien viser at 74 % av alle avvik ble identifiserte. Avvik som ikke ble identifiserte hadde i hovedsak små arealer, mens alle avvik med store arealer ble identifisert. Noen tilfeller av falsk positive avvik må lukes ut før målemetoden kan brukes overfor entreprenør. Det kan gjøres ved å tilpasse grenseverdier for farger i flatekartet. Det anbefales å velge 3,5 m som standard målebredde for å inkludere mest mulig av kjørefelt og vegskulder. Oppgaven konkluderer med at målemetoden har potensiale, men at det gjenstår en del arbeid før implementering.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M.B. Ekker]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectAsfaltnb_NO
dc.subjectVegdekkernb_NO
dc.subjectLaserenb_NO
dc.subjectVegteknologinb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectHomogenitetnb_NO
dc.subjectMåleinstrumenternb_NO
dc.titleHomogenitetsmålinger av nylagte asfaltdekker ved laserskanningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal