Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorWang, Bjørn
dc.contributor.advisorBerg, Per Olav
dc.contributor.authorEivindson, Espen
dc.date.accessioned2018-09-25T10:12:07Z
dc.date.available2018-09-25T10:12:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564327
dc.descriptionMasteroppgave. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for Bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractBygge- og anleggsbransjen er en av de næringene med høyest antall rapporterte arbeidsulykker og dødsfall. Ulike krav knyttet til fremdrift, økonomi og sikkerhet byr på store utfordringer. En av de mest sentrale temaene ligger i sikkerhetsutfordringer knyttet til overgangen mellom prosjekteringsfasen og produksjonsfasen. I 2014 signerte aktører på et felles bransjesamarbeid med et mål om å redusere antall ulykker i hele bygg- og anleggsbransjen. Til tross for at HMS-charteret nå har innført tiltak som er med på å redusere risikobildet, er det mye som gjenstår for å oppnå målet om en skadefri bransje. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer som finnes, hvorfor utfordringene oppstår og hvordan de kan håndteres for å ivareta arbeidernes sikkerhet. Arbeidet har bestått av litteraturstudie og semi-strukturerte intervju. Til sammen har ti informanter vært delaktig i prosessen og bidratt med deres tanker og erfaringer om HMS i anleggsbransjen. Resultatet viser til manglende ivaretakelse av sikkerhet i prosjektutvikling og prosjektering, utfordringer som oppstår i samhandling før byggestart og manglende sikkerhetskompetanse blant planleggende og utførende aktører. I sammenheng med menneskelige faktorer oppstår ulykkene på grunn av manglende risikovurderinger, manglende praktisk erfaring i prosjekteringsfasen, mangel på opplæring og kompetanse i utførelsesfasen, svikt i arbeidsledelsen og fysiske barrierer som enten svikter eller ikke er til stede. Byggherren og prosjektledelsen sitter med et overordnet ansvar for å ivareta arbeidsmiljøet på arbeidsplassen gjennom systematisk planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av HMS-arbeidet. For å oppnå god samhandling er prosjektet avhengig av det menneskelige individet og deres evne til å samarbeide og skape tillit til hverandre for å nå felles mål. For at samarbeidet skal være mulig må prosjektet først og fremst styres av god generell ledelse. Med god generell ledelse følger ofte god sikkerhetsledelse. En god sikkerhetsledelse fungerer best når sikkerhetsarbeidet er integrert med et godt fungerende tverrfaglig samarbeid.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[E. Eivindson]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectHMSnb_NO
dc.subjectUlykkernb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.subjectArbeidsplassernb_NO
dc.subjectProsjekteringnb_NO
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectByggherrernb_NO
dc.titleHMS-utfordringer i anleggsbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal