Show simple item record

dc.contributor.advisorNahavandchi, Hossein
dc.contributor.advisorHaakonsen, Trond Arve
dc.contributor.authorOppedal, Eirik
dc.date.accessioned2018-09-18T10:30:37Z
dc.date.available2018-09-18T10:30:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563151
dc.descriptionMasteroppgave. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for ingeniørvitenskap. Institutt for bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractKodebaserte GNSS-mottakere kan være fremtiden til bilnavigasjonssystemer, ettersom de kan levere robuste målinger med god nøyaktighet til en lav pris. Dersom GNSS-mottakeren har tilstrekkelig nøyaktighet til å kunne fastslå hvilket kjørefelt kjøretøyet befinner seg i, vil dette kunne være en svært viktig brikke i utviklingen av navigasjonsløsninger for blant annet selvkjørende biler. Hensikten med denne oppgaven var å analysere nøyaktigheten på dagens kodebaserte GNSS-mottakere ved bilkjøring, ved å benytte en sanntids-GNSS med fasemålinger som referanse eller fasit. Ettersom fase- og kodemottakerne var montert i forskjellige punkter på bilen, og det var en usikkerhet i tidsforskjellen mellom samplingstidspunktene til mottakerne, var en sentral del av oppgaven å utvikle en metode for å synkronisere dataseriene til mottakerne. Denne metoden ble utviklet i Matlab og er beskrevet i oppgaven. Metoden ble så testet for å undersøke hvor godt den estimerer tidsforskjellen mellom mottakerne. Resultatet av oppgaven er en generell metode for å løse utfordringer ved forskjell i målingstidspunkt og posisjon mellom to mottakere på kjøretøy. Testene og simulering av metoden ga tilfredsstillende resultater. Metoden ble brukt for å analysere posisjonsnøyaktigheten til kodemottakeren i forsøket. Resultatet ga nøyaktighetsverdier på rundt 1.3 m, gitt av det kvadratiske gjennomsnittet til posisjonsfeilene, noe som var bedre enn de forventede verdiene for mottakeren. Dette er imidlertid ikke godt nok til å kunne brukes til «lane-level positioning», og viser at det fortsatt er litt som gjenstår før kodebaserte bilnavigasjonssystemer kan benyttes til selvkjørende biler. Undersøkelser om det var noen sammenheng mellom hastigheten til kjøretøyet og nøyaktigheten til mottakeren, ga ingen klare indikasjoner på dette.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[E. Oppedal]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGNSSnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectKjøretøynb_NO
dc.subjectNavigeringnb_NO
dc.subjectSelvkjørende kjøretøynb_NO
dc.subjectGeomatikknb_NO
dc.subjectPosisjoneringnb_NO
dc.titleAnalyse av posisjonsdata fra GNSS-mottakere på kjøretøynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal