Show simple item record

dc.contributor.advisorNahavandchi, Hossein
dc.contributor.advisorHaakonsen, Trond Arve
dc.contributor.authorIsdahl, Adrian Tuft
dc.date.accessioned2018-09-14T10:18:31Z
dc.date.available2018-09-14T10:18:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562640
dc.descriptionMaster i ingeniørvitenskap og IKT. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractKoordinater fra GNSS-målinger hentes som oftest i dag i globale referanserammer. Men da den offisielle referanserammen i Norge er EUREF89 oppstår behovet for å kunne transformere fra ITRF/WGS84 til EUREF89. I denne oppgaven tas det sikte på å dokumentere transformasjon fra ITRF-løsninger til EUREF89, samt å gjøre et forsøk på implementering av transformasjonen. For å finne ut hvordan man beregner transformasjonen har artikler fra litteratursøk avdekket en metode som med presisjon på millimeternivå oppfyller formålet. Med teori funnet i litteratursøket presenteres en fem-stegs-metode for transformasjon fra vilkårlig ITRF-løsning til EUREF89 i Norge. Metoden inneholder generelle ligninger for transformasjon mellom referanserammer, men inkluderer også hastighetsmodell for å ta høyde for intraplatedeformasjoner. Verifisering av metoden ble gjort ved å programmere den i MATLAB og teste resultatene mot EUREF89-koordinater fra permanente EPN-stasjoner. Det finnes i dag verktøy som beregner transformasjon fra vilkårlig ITRF-løsning til EUREF89. Kartverkets SkTrans og EPN’s transformasjonsverktøy er eksempler på slike programvarer. Ved å sammenligne resultatene fra programmert fem-stegs transformasjon med output fra SkTrans og EPN’s transformasjonsverktøy, ga det gode indikasjoner på om programmert transformasjon var rimelig. Sammenligninger mellom de ulike programvarene og koordinater fra EPN-stasjonene viste at EUREF89-koordinatene fra egenprogrammert fem-stegs transformasjon, SkTrans og de permanente EPN-stasjonene, samsvarte på millimeternivå. Det førte videre til konklusjon av at fem-stegs-transformasjon avdekket i litteratursøk og videre programmert i MATLAB, er en akseptabel metode for transformasjon fra ITRF-løsninger til EUREF89. Et annet funn fra resultatdelen var at valg av interpolasjonsmetode av hastighetsmodell har liten innvirkning på transformerte koordinater. Dog vil valg av hastighetsmodell virke inn på resultatet, da det viste seg at inkludering av den justerte hastighetsmodell ga best nøyaktighet. Sammenligning av koordinater utregnet ved bruk av EPN’s transformasjonsverktøy, som ikke tar høyde for intraplatedefomrasjoner, ga differanser på opptil flere titalls centimeter, som understreker viktigheten av å benytte hastighetsmodell for transformasjon i nordiske land.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[A.T. Isdahl]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectProgramvarenb_NO
dc.subjectITnb_NO
dc.subjectGNSSnb_NO
dc.subjectLandmålingnb_NO
dc.titleTransformasjon fra global referanseramme til nasjonal referanseramme EUREF89nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal