Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchau, Vibeke
dc.date.accessioned2018-09-07T08:54:21Z
dc.date.available2018-09-07T08:54:21Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561396
dc.description.abstractI løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører (offentlige og private) kan lære av ulykkene og iverksetter effektive tiltak som forebygger lignende ulykker i framtiden. Rapporten er spesielt rettet mot de som godkjenner og kontrollerer arbeidsvarslingplaner (skiltmyndighet) og de som planlegger og gjennomfører drift, vedlikehold og anleggsarbeid på/ved veg (byggherrepersonell).nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;680
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.subjectVeg- og transportavdelingennb_NO
dc.subjectMyke trafikanternb_NO
dc.subjectDødsfallnb_NO
dc.subjectUlykkernb_NO
dc.subjectVegarbeidnb_NO
dc.titleTemaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved vegnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of fatal accidents involving pedestrians and cyclists : In connection with work on/along roadsnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal