Show simple item record

dc.contributor.advisorKildal, Tor
dc.contributor.advisorEriksen, Kurt Mørk
dc.contributor.advisorSlungård, Marit
dc.contributor.advisorStatens vegvesen Region nord
dc.contributor.authorAndersen, Vidar
dc.coverage.spatialNorway, Vardøyanb_NO
dc.date.accessioned2018-07-10T08:45:21Z
dc.date.available2018-07-10T08:45:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504952
dc.descriptionHovedoppgave for bachelor i ingeniørfag bygg. UiT - Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi.nb_NO
dc.description.abstractFra Vardøya til Svartnes i Finnmark går Norges første undersjøiske tunnel, snart 36 år gammel. En stadig aldrende konstruksjon, som krever mer og mer vedlikehold. Grundig kartlegging og planlegging ved vedlikeholdstiltak er derfor avgjørende, for å oppnå en optimal forvaltning av tunnelen. Oppgavens hovedformål er å fastlegge hvordan hjelpedrensgrøften i tunnelen, best mulig kan driftes av Statens vegvesen. For å belyse formålet velger jeg ikke bare å se på grøften, men også gjøre en vurdering av Vardøtunnelens dreneringssystem i sin helhet. Resultatene vilframkomme både fra sammenligningsanalyser og bruken av målbare metoder. Resultatene fra rapporten indikerer at dreneringssystemet i Vardøtunnelen avviker noe, men ikke mye fra de systemene og kravene man finner i nyere tid, selv etter så mange år. Rapporten avdekker videre hvordan deler av massene i hjelpedrensgrøften er blitt vannømfintlig. Av den bakgrunn etableres det 3 ulike vedlikeholdstiltak som kan gjøres, for å få en optimal drift av grøften.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region nordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[V. Andersen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectDrensgrøfternb_NO
dc.subjectDreneringnb_NO
dc.subjectVannømfintlighetnb_NO
dc.subjectVardøtunnelennb_NO
dc.titleDrenering av Vardøtunnelennb_NO
dc.title.alternativeDrainage of Vardø tunnelnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal