Show simple item record

dc.contributor.advisorPlevris, Vagelis
dc.contributor.advisorKongshaug, Simen Sørgaard
dc.contributor.advisorStrand, Elin Holsten
dc.contributor.advisorBratberg, Bodil
dc.contributor.advisorMohammed, Derik Abdidrakib
dc.contributor.authorSkare, Markus
dc.contributor.authorKjøllmoen, Simen Lycke
dc.coverage.spatialNorway, Bardunb_NO
dc.date.accessioned2018-07-07T07:52:12Z
dc.date.available2018-07-07T07:52:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504716
dc.descriptionBacheloroppgave - OsloMet - Storbyuniversitet. Institutt for Bygg- og energiteknikk - Bygg.nb_NO
dc.description.abstractI Bardu kommune står det i dag en bru fra 1954. Denne brua tilfredsstiller ikke dagens krav for myke trafikanter, og tillater en øvre fartsgrense på kun 60 km/t. Det er pekt ut en ny trasé med en 40 m lang bru. Bruseksjonen i Vegdirektoratet ønsker en utredning av forskjellige bruløsninger for denne traséen. Denne bacheloroppgaven deles i to deler, hvor del 1 er et mulighetsstudium som danner grunnlaget for den valgte løsningen. Den valgte løsningen er dimensjonert i del 2. Tre konkrete løsninger bestående av forskjellige hovedmaterialer er nærmere vurdert. Nettverksbuebru i stål var den løsningen som ble vurdert til å være best egnet for brustrekket, gitt hensyn til miljø, estetikk og bestandighet. Brukonstruksjonen ble modellert i beregningsprogrammet Robot Structural Analysis og dimensjonert i henhold til gjeldende Eurokoder og håndbøker. Den endelige løsningen tilfredsstiller alle krav og vurderes som en godt egnet løsning for krysningen av Høytverrelva.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M. Skare & S.L. Kjøllmoen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectMyke trafikanternb_NO
dc.subjectVegtraseernb_NO
dc.subjectBuebruernb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.titleDimensjonering av Høytverrelv brunb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal