Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAyele, Yonas Zewdu
dc.contributor.advisorAntonsen, Jan
dc.contributor.authorJärnhäll, Daniel
dc.contributor.authorKulsås, Desirée
dc.contributor.authorTorgersen, Tommy
dc.contributor.authorBråthen, Stian
dc.coverage.spatialNorway, Mossnb_NO
dc.date.accessioned2018-07-06T08:18:07Z
dc.date.available2018-07-06T08:18:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504587
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Østfold. Bachelor for ingeniørfag, byggingeniør.nb_NO
dc.description.abstractOppgaven omhandler prosjektering og ombygging av T-krysset mellom fylkesvegene 118 og 119 i Moss kommune, kalt Melløskrysset. Oppdraget ble gitt av Statens vegvesen, der de ønsket en løsning for å endre forkjørsvegen i krysset, for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet med omlegging av bussruten. Rapporten tar for seg kryssets problematikk under rushtiden, og vurderer fem ulike alternativer for krysset, etter krav og retningslinjer fra Statens vegvesens håndbøker. Alternativene vurderes med hensyn på kollektivtrafikkens fremkommelighet, trafikkflyten generelt, sikkerhet for myke trafikanter og omliggende landskap. Alternativet vurdert til beste egnet for krysset, presenteres i form av 3D modell i Novapoint 21.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[D. Järnhäll, D. Kulsås, T. Torgersen & S. Bråthen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectProsjekteringnb_NO
dc.subjectFylkesvegernb_NO
dc.subjectVegkryssnb_NO
dc.subjectKollektivtrafikknb_NO
dc.subjectFramkommelighetnb_NO
dc.subjectTrafikkflytnb_NO
dc.titleProsjektering og ombygging av krysset mellom fylkesvegene 119 og 118 i Moss, Melløskryssetnb_NO
dc.title.alternativeDesigning and rebuilding the intersection of county roads 119 and 118 in Moss, Melløskryssetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber237nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal