Show simple item record

dc.contributor.advisorHollekim, Trond
dc.contributor.advisorLeiren, Marit
dc.contributor.advisorBoge, Fredrik
dc.contributor.authorHella, Anniken Kleivdal
dc.contributor.authorHopsdal, Tuva Karoline
dc.contributor.authorHansen, Lena Louise
dc.date.accessioned2018-07-06T07:30:42Z
dc.date.available2018-07-06T07:30:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504567
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskulen på Vestlandet. Avdeling og ingeniør- og økonomifag. Institutt for byggfagnb_NO
dc.description.abstractHovedoppgaven tar for seg utbedring av sykkelanlegg med fokus på trafikksikkerhet i Fylkesveg 585, mellom Nattlandsfjellet og Gerhard Grans vei. Med utgangspunkt i ulykkesstatistikk i prosjektområdet skal det utarbeides et forslag til ny reguleringsplan for strekningen. Prosjektområdet strekker seg over 750 meter. Det er vurdert flere alternative løsninger for sykkelanlegg, både normerte løsninger i Norge og utenlandsk sykkelsti. Valg av sykkelløsning ble vurdert ut ifra trafikksikkerhet, helhetlig planlegging og mål om å fremme sykkel som transportmiddel. Endelig valg av løsning ble basert på krav og retningslinjer fra Statens vegvesen, konsekvensutredning, og drøfting av fordeler og ulemper av de ulike sykkelløsningene. I tillegg er det vurdert øvrige trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. For å fremstille forslag til ny reguleringsplan ble det anvendt ulike programvarer. Prosjektering av vegmodellen ble utført i Novapoint, og utarbeidelse av tekniske tegninger ble utført i AutoCAD.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[A.K. Hella, T.K. Hopsdal & L.L. Hansen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSyklisternb_NO
dc.subjectReguleringsplanernb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectSykkelvegernb_NO
dc.titleForslag til regulering av Fv585, strekningen Nattlandsfjellet - Gerhard Grans vei, med hensyn på sykkelnb_NO
dc.title.alternativeProposal for zoningplan of Fv585, between Nattlandsfjellet and Gerhard Grans vei, with regard to bike ridersnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal