Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorm, Leif Erik
dc.contributor.advisorVeie, Johannes
dc.contributor.authorBerg, Steinar Halvorsen
dc.contributor.authorIversen, Rune
dc.contributor.authorRåum, Kristian Heim
dc.contributor.authorSkomedal, Gunstein
dc.date.accessioned2018-06-12T06:25:58Z
dc.date.available2018-06-12T06:25:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501200
dc.descriptionBacheloroppgave - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Bachelor i ingeniørfag - bygg.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten har som hensikt å undersøke hvordan trykkapasiteten i en trykkskjøt av limtre, reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkel. Formålet med rapporten er å gi oppdragsgiveren Statens vegvesen en indikasjon på toleransekrav til denne vinkelen. Undersøkelsen tar for seg en løsning hvor trykket tas direkte mellom komponentene i skjøten, uten bruk av bindemidler som akrylmørtel. Metoden som er benyttet i rapporten er en kombinasjon av laboratorieforsøk og FEM-analyse. Resultatene innhentet fra forsøket ble benyttet til å danne en teoretisk FEM-modell. På bakgrunn av våre funn, konkluderes det med at en skjevhetsvinkel opp til og med 1,0 grader kan anses som akseptabelt. Det ble observert en tilnærmet lineær sammenheng mellom en økende skjevhetsvinkel og reduksjon i trykkapasitet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[S.H. Berg, R. Iversen, K.H. Råum & Gunstein Skomedal]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSkjøternb_NO
dc.subjectTrykknb_NO
dc.subjectLimtrenb_NO
dc.subjectLaboratoriearbeidnb_NO
dc.titleTrykkskjøt i limtre : En undersøkelse av hvordan trykkapasiteten reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkelnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal