• KFA rejuvenatorprosjekt 

      Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
      Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...