• Salt SMART Vegsalt i innsjøer 

      Haaland, Ståle; Turutmøygard, Lars; Gjemlestad, Jakob; Nytrø, Thor Endre (Statens vegvesen rapporter;120, Report, 2012-05)
      Ionekomposisjon og tetthet i innsjøer vil i større eller mindre grad påvirkes av vegsalting. Det er et behov for bedre å forstå betydningen av disse tilførslene opp i mot innsjøers kjemiske sjiktning. Denne rapporten ...