• Statens vegvesen sine forsøk for å redusere antallet viltpåkjørsler 

      Wildenschild, Henrik (Statens vegvesens rapporter;803, Report, 2022-02)
      Det er siden 2014 utført tre ulike forsøk i egenregi i Statens vegvesen for å redusere antallet elgpåkjørsler: Utprøving av elektroniske viltskremmere (Deer Deter), blå reflekser og varsel med gulblink i ulike utgaver. ...