• Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012 

   Unknown author (Statens vegvesens rapporter;172, Report, 2012-10-17)
   Rapporten er en samling av artikler fra prosjektene i etatsprogram Næringslivets transporter. Artiklene er skrevet med formål å formidle resultater fra programmet til forvaltning og næringsliv, og har vært publisert i ...
  • Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon - runde 2 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;367, Report, 2019-08)
   Rapporten oppsummerer hovedfunn i en oppdatering av evalueringen av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon gjennomført i 2018-2019. Bakgrunnsinformasjon om økologisk kompensasjon som metode og verktøy finnes i ...
  • FoU Indre Romsdal 

   Nillssen, Kine SINTEF; Skoglund, Kjell Arne SINTEF (Statens vegvesens rapporter;325, Report, 2013-09)
   Hensikten med forsøket var å dokumentere mulig sammenheng mellom et kjøretøys bremselengde og dekkenes gummihardhet (shore-verdi). I forsøket ble det brukt to like lastebiler og to like personbiler. En lastebil og en ...