• Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

   Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
   Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2018/2019 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;362, Report, 2019-10)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Salt SMART - Sluttrapport 

   Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;92, Report, 2012-03)
   Denne sluttrapporten er en oppsummering av noen av de arbeider som er gjennomført i etatsprogrammet Salt SMART. Rapporten omhandler miljøkonsekvenser ved bruk av salt, grunnkunnskaper om saltets egenskaper og anbefalte ...
  • Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge : Overvåkning av vannkvalitet i 2018 

   Saunes, Halvor; Værøy, Nina; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;218, Report, 2019-04)
   COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 23 innsjøer i Sør-, Vest- og Øst-Norge i 2018. Undersøkelsen inngår i en omfattende overvåkning av totalt 67 innsjøer som ble startet høsten 2015. Et ...