• Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing highway runoff pollution 

      Andersson, Jonas; Mácsik, Josef; van der Nat, Dimitry; Norström, Anna; Albinsson, Marie; Åkerman, Sofia; Hernefeldt, Preetam C.; Jönsson, Robert (Statens vegvesens rapporter;166, Report, 2018-12)
      Avrenning fra veg og tunneler inneholder en kompleks blanding av miljøgifter som kan forårsake negative effekter i vannforekomstene. Europeiske vegadministrasjoner benytter beste praksis løsninger for å redusere effekter ...