• Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

      Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
      Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...