• LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;355, Report, 2015-02)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger blir dokumentert. Etter tre år med trafikk er gjennomsnittlig spordybde 7,6 mm ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;501, Report, 2017-02)
   LTA 2011-prosjektet ble fulgt opp ut året 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger ble dokumentert. Etter fem år med trafikk var midlere spordybde 10,6 mm for LTA-strekningene og 9,9 ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger : Laboratorieundersøkelser 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;684, Report, 2019-11)
   Rapporten gir en oversikt over laboratorieprøvinger på prøver tatt 2011 og 2017, av asfalt og bindemidler fra forsøksdekkene. Endringer i bindemiddelegenskaper etter 6 års brukstid dokumenteres. Det var ikke klart skille ...