• Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner 

      Espe (ViaTech as), Erik (Statens vegvesens rapporter;600, Report, 2016-05-23)
      En viktig del av arbeidet i Varige veger har gått på å bedre utførelse og kontroll av asfaltdekker. Tidligere har vi ikke hatt en objektiv målemetode for å bestemme homogeniteten av ferdig utlagte asfaltdekker og hittil ...