• LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger : Laboratorieundersøkelser 

      Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;684, Report, 2019-11)
      Rapporten gir en oversikt over laboratorieprøvinger på prøver tatt 2011 og 2017, av asfalt og bindemidler fra forsøksdekkene. Endringer i bindemiddelegenskaper etter 6 års brukstid dokumenteres. Det var ikke klart skille ...