• Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...
  • Videreutvikling av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi (Statens vegvesens rapporter;69, Report, 2013-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjektet 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for tilpasning av vegnettet til endrede klimaforhold. ...