• Sikring av overdekning for armering 

      Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;388, Report, 2017-12-21)
      Tilstrekkelig overdekning er vesentlig for å sikre bestandighet og levetid Rapporten beskriver hvordan systematisk sikring av overdekning skal utføres, inneholder spesifikasjoner for armeringsstoler og avstandsholdere, ...