• Stavbrekkfonna glideskred : Evaluering etter tre år med målinger 

      Humstad, Tore; Dahle, Halgeir; Orset, Knut Inge; Venås, Martin; Skrede, Ingrid (Statens vegvesens rapporter;537, Report, 2018-08-29)
      For å forstå den tilsynelatende uforutsigbare mekanismen i glidende snø, og for å redusere risikoen for vedlikeholdspersonell og trafikanter ved fv.63 i Breidalen i Skjåk, har vi overvåket glideskredet Stavbrekkfonna i ...