• Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler 

      Lindstrøm, Mona; Wold Magnussen, Anette; Langelid, Audun (Statens vegvesens rapporter;199, Report, 2013-03-13)
      Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler gir veiledende informasjon til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012). Innholdet er basert på krav og retningslinjer i håndbok 213 HMS ved arbeid ...