• Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet 

   Petkovic, Gordana; Statens vegvesen; Med bidrag fra prosjektgruppen (Statens vegvesens rapporter;210, Report, 2013-05)
   Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Ulike trafikantgruppers samspill på Ring 2 i Oslo : Hvordan løsninger for sykkel, gående og kollektivtransport påvirker atferd 

   Lysø, Tonje; Schjetne Valheim, Solveig (Statens vegvesens rapporter;620, Report, 2019-12)
   Målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange stiller krav om at det tilrettelegges for disse reisemåtene. Reisemåtene må være effektive, trygge og attraktive for at befolkningen skal velge ...