• Trebruer 

      Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;422, Report, 2017-05)
      Utvikling av moderne norske trebruer og et sammendrag av kompetansen som er bygget opp de siste 25 årene.