• Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

      Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
      Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...