• Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6 

      Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;358, Report, 2015-02)
      EFFEKT 6.6 er bygget opp av en rekke moduler som bl.a. beregner kjørefart, drivstofforbruk, ulykker, vedlikehold, fergebehov, miljøkonsekvenser og konsekvenser ved stenging av veg utsatt for skred. Rapporten dokumenter ...