• Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t 

   Bjerkan, Anne Mette; Ragnøy, Arild; Engebretsen, Arild (Statens vegvesens rapporter;285, Report, 2019-07)
   Undersøkelsen viser at farten øker når fartsgrensen settes opp fra 110 km/t til 110 km/t. Den registrerte fartsøkningen er noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer. Samlet øker farten med 2,5 km/t når ...
  • Predikering av branner og ulykker i vegtunneler 

   Høye, Alena; Nævestad, Tor-Olav; Ævarsson, Grétar (Statens vegvesens rapporter;347, Report, 2019-06)
   Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke ...