• Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred 

      Håland, Gunne (Statens vegvesens rapporter;204, Report, 2013-12-10)
      For å redusere risikoen for trafikanter som ferdes i skredutsatte områder, ble det på 1980 og – 90 tallet montert opp flere geofonanlegg for å varsle trafikantene om snøskred. Det viser seg at det er kun 3 av 8 anlegg som ...