• Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2012 

      Vikan (redaktør), Hedda (Statens vegvesens rapporter;187, Report, 2013-01)
      Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2012. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en oversikt ...