• Automatiserte kjøretøy i by : muligheter og utfordringer 

      Nørbech, Tom E. (Statens vegvesens rapporter;443, Report, 2017-02)
      Automatiserte kjøretøy kan medføre store endringer i transportsektoren. Rapporten forsøker å identifisere noen av disse mulige endringene, og hvordan automatisering spiller sammen med elektrifisering og deling. Deretter ...