• Ekspressbussutredning: Region sør - 2016 

      M. Hildre, Regine (Statens vegvesens rapporter;617, Report, 2017-05)
      I 2014 startet Statens vegvesen, Region sør en ekspressbussutredning for riks- og europaveg. Hensikten med utredningen har vært å se på hvordan Statens vegvesen som vegeier og samfunnsaktør kan ivareta sitt sektoransvar ...