• Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger 

      Strandvik Haugvik, Espen (Statens vegvesens rapporter;171, Report, 2018)
      I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver. Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-, riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til ...