• Vannrelaterte skader langs E6 Biri - Otta 

      Sellevold, Joakim; Edvardsen, Daniel (Statens vegvesens rapporter;323, Report, 2013-06-15)
      Flommen i Gudbrandsdalen i 2013 førte til omfattende skader på infrastruktur, bebyggelse og terreng. Gjennomløpene langs strekningen er mange steder mangelfulle. Mange inntak var gjentettet, og/eller overbelastet av store ...