• Sambruksfeltet E39 Fjøsanger, Bergen: før- og etterundersøkelse 

      Riis, Sigmund (Statens vegvesens rapporter;318, Report, 2018-06)
      Sambruksfeltet åpnet i mars 2016, og trafikksituasjonen har i ettertid vært tilfredsstillende. Det skyldes i hovedsak rushtidsavgiften, som ble etablert noen uker før sambruksfeltet, og som medførte ca 15 % trafikkreduksjon ...