• Trykkfasthet og E-modul for SV-40 betong : en studie av tilslagets betydning 

   Pedersen, Bård; Kompen, Reidar (Statens vegvesens rapporter;177, Report, 2013-12)
   Hovedhensikten med studien har vært å kartlegge effekt av vanlige norske betongtilslag på betongens mekaniske egenskaper. Studien har vist at tilslag har stor effekt på betongens trykkfasthet, og i enda større grad på ...
  • Tverrholdt dekke i tre 

   Burkart, Hauke; Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;420, Report, 2018-09)
   Et alternativ til tverrspente tredekker er blitt utviklet. Istedenfor å overføre skjær ved friksjon er tanken bak det tverrholdte dekket å overføre skjær med en fortanning. En studentgruppe på NTNU Gjøvik gjennomførte ...