• Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2018 

      Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;239, Report, 2019-05)
      1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region nord for 2018, og viser utviklingstrekk for perioden ...