• Analyse av dødsulykker: region vest 

      Hellesøe, Hans Olav; Lyse, Bente; Amdahl Bakkevig, Arne (Statens vegvesens rapporter;133, Report, 2012-06-29)
      Analyse av 35 dødsulykker med 36 drepte i Region vest 2011