• Lønnsomhet av tiltak for klimatilpasning 

      Handberg, Øyvind N. Menon Econ; Selseng, Torbjørn Vestlandsforskning m fl (Statens vegvesens rapporter;659, Report, 2020-03)
      Rapporten presenterer og drøfter hvilke kunnskaper Statens vegvesen har, og hvilken kunnskap som mangler, for å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet under klimarisiko. Klimaendringene vil påvirke vegvesenets kostnader for ...