• Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

      Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
      Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...