• Last-deformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv 

      Orthe, Erlend (Statens vegvesens rapporter;667, Report, 2017-01)
      Rapporten presenterer last- og deformasjonsforløp for tre frittstående betonghvelv til vann- og frostsikring i vegtunneler ved tre ulike lastsituasjoner. Hvelvtypene inkluderer betongelementhvelv i tunneltverrsnitt T9,5, ...