• Kartlegging av svakhetssoner i berg med 2D resistivitetsmålinger: Veiledning 

      Norges geologiske undersøkelse (Statens vegvesens rapporter;305, Report, 2018-02-28)
      Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens vegvesen har et samarbeidsprosjekt med tema «forundersøkelser for tunneler». Denne rapporten omhandler kartlegging med 2D resistivitetsmålinger, med veiledende informasjon ...