• 3 years durability research on slag based mortars: Final report 

      Polder (TNO), Rob B.; Nijland (TNO), Timo G. (Statens vegvesens rapporter;599, Report, 2018-01)
      Et eksperimentelt program ble gjennomført for å studere langsiktige bestandighetsegenskaper for ulike tilsetningsmaterialer. I alt fem blandinger ble studert bestående av en Portlandsement med silikastøv, en blanding av ...