• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2013 : Region midt 

   Masdal, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;320, Report, 2013-07)
   Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et transportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 : region midt 

   Masdal, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;147, Report, 2012-09-03)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region midt 2011