• Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller 

      Bertelsen, Dag; Malmin, Olav Kåre; Tørset, Trude; Thorenfeldt, Unn Karin; Staume, Anders (Statens vegvesens rapporter;364, Report, 2015-05)
      For transportprosjekter som fører til endring i reisemønster, blir transportanalysen og nytte-kostnadsanalysen sterkt integrert. Denne veilederen er laget for å gi en oversikt over hele analysen ved prosjekter som fører ...