• Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

   Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
   Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...
  • Verdensarv & E 134; Rjukan - Notodden industriarv 

   Ingebrigtsen, Silje; Njøs Slinde, Ingeborg; Mahammed, Ismail (Statens vegvesens rapporter;526, Report, 2020-10-02)
   Rjukan og Notodden er det best bevarte eksempelet Norge har på den såkalte "andre industrielle revolusjonen". Fremstillingen av industriell gjødsel var et viktig bidrag ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Rjukan ...