• Adsorbents for infiltration based highway stormwater treatment in Norway 

      Ilyas, Aamir; M. Martinez, Carlos; M. Muthanna, Tone (Statens vegvesens rapporter;493, Report, 2017-08)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med fokus på utvikling av avanserte infiltrasjonsbaserte løsninger for behandling av veiavrenning. Avansert infiltrasjon refererer i denne rapporten til et media, ...