• Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing highway runoff pollution 

   Andersson, Jonas; Mácsik, Josef; van der Nat, Dimitry; Norström, Anna; Albinsson, Marie; Åkerman, Sofia; Hernefeldt, Preetam C.; Jönsson, Robert (Statens vegvesens rapporter;166, Report, 2018-12)
   Avrenning fra veg og tunneler inneholder en kompleks blanding av miljøgifter som kan forårsake negative effekter i vannforekomstene. Europeiske vegadministrasjoner benytter beste praksis løsninger for å redusere effekter ...
  • Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing Highway Runoff Pollution 

   Andersson, Jonas; Mácsik, Josef; Van der Nat, Dimitri; Norström, Anna; Albinsson, Marie; Åkerman, Sofia; Hernefeldt, Preetam C.; Jönsson, Robert (Statens vegvesens rapporter;166, Report, 2018-12)
   Highway runoff contains a complex mixture of contaminants that may cause negative effects in natural water systems. European national road administrations follow local management practices in order to reduce runoff impact ...