• Mengderapportering vinteren 2014/2015 

      Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Eggan, Mari (Statens vegvesens rapporter;406, Report, 2015-08-18)
      Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2015. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.